Інтеграція змісту освіти

Інтеграція змісту освіти – вимога часу

       Сучасна педагогічна наука стверджує, що для продуктивного засвоєння учнем знань і для його інтелектуального розвитку важливе значення має встановлення широких зв’язків як між різними розділами курсу, який вивчається, так і між різними дисциплінами в цілому.   Досвідпоказує,щоінтегрованенавчання, за якогоматеріалдоповнюється та повторюєтьсяіншиминапрямами, даєнабагатокращий результат у порівнянні з традиційнимвивченнямдисциплін. Ці ідеї знаходять своє відображення як в концепції сучасної шкільної освіти, так і в концепції професійної підготовки спеціалістів.

        З метою впровадження  інтегрованого підходу в практику роботи  освітніх закладів району Генічеським районним методичним кабінетом Генічеської районної ради Херсонської області постійно проводяться методичні заходи, спрямовані на  підвищення професійних компетентностей педагогів, необхідні для застосування інтеграційних підходів до навчання: круглі столи, методичні мости, практичні та теоретичні семінари, Школа молодого вчителя, презентація районних проектів.

        06 листопада 2018 року в НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3- дошкільний навчальний заклад» Генічеської районної ради Херсонської області відбулася навчально-методична рада для заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми «Інтеграція змісту предметних дисциплін» за участю Кузьміч Тетяни, кандидата педагогічних наук, завідувача навчально-методичною лабораторією управління навчальними закладами Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.

        Учасників методичного зібрання привітали почесні гості: голова Генічеської районної ради Херсонської області Євстратов Андрій, заступник голови Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області Бекірова Гульнара, начальник Відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області Попова Ірина. У своїх виступах вони підкреслили актуальність освітньої реформи, важливість підтримки закладів освіти у створенні сучасного освітнього середовища Нової української школи.  

        Директор НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад» Микитась Тетяна висловила загальну  думку усіх присутніх щодо постійної уваги керівництва Генічеського району до освітянської сфери та подякувала за велику допомогу у створенні сучасного іміджу закладів освіти району.

        Учасники навчально-методичної ради відвідали інтегровані уроки  предмету «Я досліджую світ» з теми «Як живуть рослини восени» у 1- х класах Нової української школи, які провели Бондар Ірина  та Петрюк Євгенія,  вчителі початкових  класів НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад» Генічеської районної ради Херсонської області, спеціалісти вищої кваліфікаційної  категорії.

        На уроках відповідно до вимог нової освітньої програми були продемонстровані інтегративні підходи до навчання першокласників, інтерактивні форми роботи з використанням сучасних технологій.

        У своїй доповіді «Інтеграція змісту освіти – вимога часу» завідувач навчально-методичною лабораторією управління навчальними закладами Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Кузьміч Тетяна  акцентувала увагу на комплексному підході до інтеграції навчання, який буде сприяти вихованню розвиненої, креативної особистості, здібної до творчого пошуку. Вона підкреслила, що головна мета керівництва закладів освіти – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення їх професійного рівня для впровадження інноваційних технологій та інтегративного підходу в освітнє середовище.

        Також учасники навчально-методичної ради переглянули відеопрезентацію  перспективного педагогічного досвіду роботи Народного вчителя СРСР М.М. Палтишева (м.Одеса) з теми «Інтеграція як засіб формування світогляду учнів», яку прокоментувала Кузьміч Тетяна.  У ході активної дискусії заступники директорів з навчально-виховної роботи обмінялися власним досвідом з інтеграції змісту предметних дисциплін, підтримали ініціативу щодо вивчення досвіду роботи Народного вчителя СРСР М.М. Палтишева, впровадження спецкурсу, присвяченого унікальній особистості Г.Сковороди та розробку районного відеопроекту з розповсюдження перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів району.

        З метою моніторингу впровадження інтеграції в освітній процес закладів освіти району завідувач навчально-методичною лабораторією управління навчальними закладами Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Кузьміч Тетяна також відвідала інтегровані заняття студії раннього творчого розвитку дитини «Крапельки» у Генічеській районній станції юних натуралістів. Нетрадиційні, інтегровані заняття  знайшли своє відображення в адаптованих до умов позашкільного закладу програмах з логіко-екологічного розвитку, формування мовленнєвої компетентності, вивчення англійської мови, природознавства, образотворчого мистецтва для дітей дошкільного віку.

        У 2018-2019 навчальному році на базі закладу функціонують 7 груп, в яких навчаються 78 дошкільнят. Відповідно до віку вихованців студії раннього розвитку дитини педагогами обрано навчальні курси природознавчого та розвивального напрямку: «Природа крізь призму англійської мови», «Природознавство для дошкільнят», «Зелена майстерня», «Розвиток мовлення». Інтегровані заняття здійснюються між різними навчальними курсами,практикується проведення бінарних занять (природознавство та англійська мова; природознавство та розвиток мовлення, малювання).

        У грудні 2018 року досвід роботи  з теми «Екологічне виховання дітей 4-6 років у Генічеській районній станції юних натуралістів» буде представлений на розширеній педагогічній раді Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  у м. Києві.

        Кузьміч Тетяна відвідала постійно діючу районну методичну виставку «Дієвість моделі соціалізуючого освітнього простору закладів освіти», яка розташована в актовій залі Відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації. Завідувач Генічеським районним методичним кабінетом Генічеської районної ради Куницька Ірина представила  експозиції виставки, продукти інтелектуальної освітньої діяльності педагогів району за 5 років у вигляді численних методичних розробок, посібників, методичних дисків, інтерактивних портфоліо, а також результати діяльності шкіл з питань соціалізації учнівської молоді.

        Начальник Відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації Попова Ірина зазначила, що представлені матеріали – результат творчої діяльності закладів освіти з впровадження сучасних педагогічних технологій навчання та виховання підростаючого покоління, а інтеграція змісту освіти – актуальний напрямок сучасної педагогіки.

        По завершенню свого візиту Кузьміч Тетяна підкреслила, що з метою оновлення змісту освітнього простору необхідно постійно підвищувати рівень професійної компетентності педагогів у контексті  інтердисциплінарного підходу через проведення різноманітних методичних заходів, а також подякувала за високий рівень їх проведення у районі.

You may also like...

Залишити відповідь